11th Admissions 2020-21

11th Admissions 2020-21

अकरावीच्या प्रवेशवाटा

PUBLISH DATE 29th April 2019

दहावी परीक्षा संपली आता विद्यार्थी व पालकांना अकरावी प्रवेशाचे वेध लागलेत…गेल्या दोन वर्षांपासून अकरावी ऑफलाइन प्रवेश पूर्णपणे बंद झाले आहेत. दरवर्षी जशी ही प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक होत आहे, त्याचप्रमाणे ती अधिक सुकर करण्यासाठी त्यात आवश्यक बदलही होत असतात. यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेतले बदल व काही ठळक वैशिष्ट्यं यावर एक नजर टाकू.

अकरावीचे प्रवेश २००९ पासून ऑनलाइन पद्धतीनं होत आहेत. आधी मुंबईत, मग कालांतरानं हे प्रवेश पुण्यातही ऑनलाइन पद्धतीनं सुरू झाले. मागील दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रात सहा ठिकाणी ऑनलाइन पद्धतीनं सुरू झाले. गेल्या दोन वर्षांपासून तर ऑफलाइन प्रवेश पूर्णपणे बंद झाले आहेत. (सहा ठिकाणी) दरवर्षी जशी ही प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक होत आहे, त्याचप्रमाणे ती अधिक सुकर करण्यासाठी त्यात आवश्यक बदलही होत असतात. यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेतले बदल व काही ठळक वैशिष्ट्यं काय आहे ती आपण पाहू या. 

१ यावर्षीपासून पूर्वीच्या ५२ टक्के संविधानिक आरक्षणाबरोबरच (१३ टक्के एससी, ७ टक्के एसटी, ११ टक्के एनटी, (ए, बी, सी, डी मिळून), १९ टक्के ओबीसी आणि २ टक्के एसबीसी), १६ टक्के जागा या सामाजिक व शैक्षणिक मागास (SEBC) प्रवर्गासाठी व १० टक्के जागा या आर्थिक दुर्बल वर्गासाठी (EWS) राखीव असतील. हे आरक्षण एकूण ७८ टक्के होते. 

२ याव्यतिरिक्त ५ टक्के आरक्षण व्यवस्थापनासाठी असेल आणि पूर्वी २० टक्के असलेल्या इनहाऊस कोट्याचं आरक्षण यावर्षापासून बदल होऊन १० टक्के झालं आहे. उरलेल्या ७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जातील. (इनहाऊस नसल्यास १७ टक्के) 

३ वरील आरक्षणाव्यतिरिक्त काही समांतर आरक्षणं खालीलप्रमाणे असतील. 
अ) ५ टक्के आरक्षण - आजी/माजी सैनिकांचे पाल्य, स्वातंत्र्य सेनानींचे पाल्य, बदलीनं आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पाल्य, क्रीडा क्षेत्रात राष्ट्रीय स्तरावर किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक विजेत्या विद्यार्थ्यांसाठी. 
ब) ५ टक्के आरक्षण प्रकल्पग्रस्त/भूकंपग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी. 
क) ३ टक्के आरक्षण अपंग विद्यार्थ्यांसाठी. 
ड) १ टक्का आरक्षण अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी. 
यातील अ, ब, क मधील आरक्षणं वरील १ व २ मधील व्यवस्थापन व इनहाऊस कोटा सोडून इतर प्रवर्गात समांतर पद्धतीनं दिले जातील आणि ड मधील अनाथ विद्यार्थ्यांचं आरक्षण हे खुल्या संवर्गातून दिलं जाईल. 

४) बायफोकल विषयांसाठी अ, ब, क, ड व्यतिरिक्त दहावी मध्ये(फक्त एसएससी) मध्ये V1, V2, V3 (किंवा ९१, ९२, ९३) या विषयांपैकी एक तांत्रिक विषय घेऊन दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के समांतर आरक्षण राहील. 

५) समांतर आरक्षणातील जागा भरल्या गेल्या नाहीत तर त्या जागा त्यांच्या मूळ संवर्गात परावर्तित केल्या जातील. 

६) अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये ५० टक्के जागा अल्पसंख्याकांसाठी, ५ टक्के व्यवस्थापन व १० टक्के इनहाऊससाठी राहतील. उरलेल्या जागा वरील अ, ब, क, ड मधील समांतर आरक्षण व खुल्या संवर्गासाठी असतील. 

७) झिरो फेरीत नेहमीप्रमाणे इनहाऊस, व्यवस्थापन व अल्पसंख्याक कोट्यातील प्रवेश होतील. याचा तपशील संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालय आपापल्या स्तरावर ठरवतील. या शून्य फेरीत बायफोकल विषयांची एक फेरी राबवली जाईल. बायफोकल प्रवेशाची मुदत संपल्यावरही झीरो फेरी दोन ते तीन दिवस सुरू राहील, जेणेकरून ज्या विद्यार्थ्यांना बायफोकल प्रवेश मिळाला नाही ते इनहाऊस/मायनॉरिटी प्रवेशास पात्र असल्यास प्रयत्न करू शकतील.

८) कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि एच.एस.व्ही.सी.साठी शून्य फेरीनंतर तीन नियमित, एक विशेष व आवश्यकतेनुसार एफ.सी.एफ.एस. फेऱ्या होतील. 

९) इनहाऊस किंवा व्यवस्थापन कोट्यातल्या जागा पहिल्या नियमित फेरीआधी किंवा तिसऱ्या फेरीनंतर सरेंडर (परावर्तित) करण्यास अनुमती राहील. अल्पसंख्याक कोट्यातील जागा मात्र तिसऱ्या फेरीनंतरच सरेंडर करता येतील. 

१०) बायफोकलचा पर्याय निवडल्यास २ ऑप्शन फॉर्म भरावे लागतील. - एक बायफोकलचा व एक संबंधित विज्ञान किंवा वाणिज्य विषयाचा. 

११) बायफोकल फेरीत पहिल्या पसंतीचे अलॉट झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेतला नाही तरी या विद्यार्थ्यांचा विचार पुढील नियमित फेरीत केला जाईल. 

१२) मात्र पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या नियमित फेऱ्यांमध्ये पहिल्या पसंतीचं कॉलेज मिळून प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रवेशाची संधी फक्त विशेष फेरी किंवा त्यानंतर मिळेल. 

१३) कुठल्याही स्तरावर प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना (नियमित फेरी, विशेष फेरी, इनहाऊस, मायनॉरिटी किंवा मॅनेजमेंट कोटा) पुन्हा प्रवेशाची संधी एफ.सी.एफ.एस.(प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य) फेरीमध्येच मिळेल. 

१४) प्रत्येक फेरीच्या आधी ऑप्शन फॉर्ममध्ये शाखा किंवा कॉलेज बदलता येईल. बदल न केल्यास पूर्वीचेच पर्याय कायम राहतील. 

१५) बेस्ट ऑफ फाइव्हचा लाभ फक्त एसएससी परीक्षा मार्च २०१९ मध्ये फ्रेश विद्यार्थी म्हणून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच मिळेल. त्या गुणातच कला व क्रीडाचे अतिरिक्त गुण बेरीज होऊन येतील. 

१६) कुठल्याही राखीव संवर्गामध्ये जागा उरल्या तर त्या दुसऱ्या राखीव संवर्गात परावर्तित होऊन अंतिमत: खुल्या संवर्गात योग्य वेळी परावर्तित होतील. 

लेखक अकरावी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा समितीमधले एक तज्ज्ञ आहेत. 

इ. ११ वी (FYJC) अॅडमीशन साठी मुंबई (MMRDA), पुणे (पिंपरी चिंचवडसह), नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व कॉलेजेस चालू शैक्षणिक वर्ष 2018-19 CAP ROUND 1, 2 & 3 चा कट-ऑफ fyjc.vidyarthimitra.org पोर्टलवर तसेच https://goo.gl/rT2vXd या मोबाईल अॅॅप वर विनामूल्य उपलब्ध आहे.

2018 CAP ROUND 1, 2, 3 & 4  http://fyjc.vidyarthimitra.org/rankpredictor

Online Mock Exam: NEET JEE MHT CET 2019

Click to View| Upcoming Entrance Exams

India's Leading Educational Web Portal now available on Google play store                 https://goo.gl/HbsLr2
Check FYJC & ALL COURSES UNDER DTE & DMER - Previous & Current Year Cutoff |  http://vidyarthimitra.org/rank_predictor

OR

Download App Now : Cut-offs 2019

 

Also Read : List Of Foreign Medical Institutions/Universities For MBBS

For all latest Govt Jobs 2019Railway JobsBank Jobs and SSC Jobs log on to https://goo.gl/YPjt94 We bring you fastest and relevant notifications on Bank, Railways and Govt Jobs. Stay Connected

Image result for click here gif http://fyjc.vidyarthimitra.org

| Govt. & Private Jobs, Internships, Campus Drive, Off-campus & many more |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Get free Educational & jobs alert on WhatsApp OR Telegram(https://t.me/VidyarthiMitra) Save this mobile number (77200 25900) on your phone as VidyarthiMitra.org and send WHATSAPP message (Your Name, City & Interest)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, नोकरी, शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांच्या जाहिराती व माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर किंवा* *टेलेग्राम (https://t.me/VidyarthiMitra) हा मोबाईल नं. सेव्ह करून आपले <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी> ७७२०० २५९०० मेसेज पाठवा