Scholarships

Scholarships

ई-स्कॉलरशिप पोर्टल पुन्हा सुरू

PUBLISH DATE 28th November 2017

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सन २०१५- १६ व २०१६-१७ मधील प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी ई-स्कॉलरशिप पोर्टल पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती/शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता, विद्यावेतन इत्यादी योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक लाभ दिला जातो. २०१७-१८ या वर्षापासून राज्य शासनाने सर्व विभागाच्या सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्ती या महा-डिबीटी पोर्टलमार्फत अदा करण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाचे http://mahaeschol.maharashtra. gov.in हे संकेतस्थळ संस्थगित करण्यात आलेले आहे.

काही विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती/शिक्षण फी/परीक्षा फी/विद्यावेतन/निर्वाह भत्ता इत्यादी लाभ देण्याचे प्रलंबित असल्याने तो अदा करण्यासाठी आता ई-स्कॉलरशिप हे संकेतस्थळ २१ नोव्हेंबरपासून पुन्हा मर्यादित कालावधीसाठी सुरू केले आहे. प्रथम टप्प्यामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी २०१५-१६ साठी व २०१६-१७ साठी ऑनलाइन अर्ज भरलेले आहेत, परंतु ज्यांना अद्याप शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी, परीक्षा इत्यादींचा लाभ मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालयाकडे प्रलंबित असलेले अर्ज आणि नूतनीकरण करावयाचे प्रस्ताव महाविद्यालयांनी पुनरुज्जीवित करण्यात आलेल्या संकेतस्थळावरुन २१ ते ३० नोव्हेंबर २०१७ कालावधीत संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, यांच्याकडे पाठवावेत. याबाबत सविस्तर सूचना असलेले परिपत्रक आणि वेळापत्रक हे विभागाच्या www.sjsa.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GET Free Educational Updates (Entrance Exam, Admissions, Jobs & many more...) Alerts on WhatsApp, Send message on 7720025900

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'विद्यार्थी मित्र' जॉईन करा आणि मिळवा न्यूज, जॉब, माहिती अगदी विनामूल्य ते ही आपल्या व्हॉटस्अॅपवर. <नाव> <शहराचे नाव> <नोकरी>७७२०० २५९०० मेसेज व्हॉटस्अॅपवर पाठवा

https://goo.gl/YPjt94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------